Project

Van snijtafel naar rechtszaal. De professionalisering van medico-legale expertise in het vroegmoderne Graafschap Vlaanderen (16de-18de eeuw)

Code
01D23117
Looptijd
01-10-2017 → 30-09-2021
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Early modern history
    • Political history
Trefwoorden
gerechtelijke geneeskunde professionalisering Graafschap Vlaanderen vroegmoderne tijd
 
Projectomschrijving

Dit onderzoeksvoorstel behandelt de professionalisering van medico-legale expertise in het vroegmoderne Graafschap Vlaanderen. Door middel van een uitvoerige analyse van de vorm en inhoud van lijkschouwingsrapporten die in opdracht van rechtbanken werden opgesteld door medische experts, wil dit onderzoeksproject een zo genuanceerd mogelijk beeld van dit proces
schetsen. Daarbij ligt de nadruk op vergelijkingen tussen rechtbanken op verschillende institutionele niveaus.