Project

Persoonlijkheidstrekken en –beleving en situationele kenmerken als predictoren van werkprestatie dynamieken

Looptijd
01-10-2017 → Lopend
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Applied psychology
    • Biological and physiological psychology
    • General psychology
    • Other psychology and cognitive sciences
Trefwoorden
intra-individuele verschillen persoonlijkheidsassessment psychologische situatie kenmerken persoonlijkheidsvariabiliteit situaties Big Five Situational Eight DIAMONDS CAPTION experience sampling
 
Projectomschrijving

Het voorgestelde onderzoeksproject zal onderzoeken hoe intra-individuele variabiliteit op Big Five trekken de werkprestatie van leerkrachten beïnvloedt, en hoe dit is gerelateerd aan situationele variabiliteit zoals gedefinieerd door recent ontwikkelde situatie-taxonomieën (gebruik makend van zowel zelf- als observator-beoordelingen). Dit zal onderzocht worden door middel van experience sampling methodes en een situationele beoordelingstest.