Project

De theorie van optimale foerageerstrategieën toegepast op 'central place foragers' in snel veranderende omgevingen