Project

De theorie van optimale foerageerstrategieën toegepast op 'central place foragers' in snel veranderende omgevingen

Code
01D20417
Looptijd
01-01-2018 → 01-04-2019
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Animal biology
  • Ecology
  • Environmental science and management
  • Other environmental sciences
 • Agricultural and food sciences
  • Veterinary medicine
Trefwoorden
foerageer efficiëntie GPS loggers Kleine mantelmeeuw bewegingsecologie individueel foerageermodel
 
Projectomschrijving

In dit onderzoeksproject zal ik de foerageerefficiëntie van 'central place foragers' trachten te bepalen en meten hoe zich dit verhoudt tot inter- en intra-individuele variatie in foerageerspecialisatie. Ik zal bovendien onderzoeken hoe foerageerstrategieën veranderen in functie van intrinsieke en extrinsieke factoren, en de effecten van veranderende milieuomstandigheden op individuele foerageerefficiëntie voorspellen.