Project

Studieopdracht mbt "de analyse van de noden aan innovatieondersteuning van de technologie-intensieve startende ondernemingen in Vlaanderen"