Project

Versterking multiculturele cohesie op de werkvloer

Acroniem
Multicult. cohesie
Looptijd
01-09-2020 → Lopend
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Social perception and cognition
    • Group and interpersonal relations
    • Immigration
Trefwoorden
diversiteit etnisch culturele samenwerking arbeidsmarktintegratie
 
Projectomschrijving

Het project heeft tot doel tools te ontwikkelen (gaande van praktische handvaten, tot kennis of werkvormen) voor organisaties, groot-klein en sectorbreed, ter bevordering van een inclusief beleid en een geïntegreerd, duurzaam draagvlak voor diversiteit op de werkvloer. We richten ons specifiek op werkvloeren waar laaggeschoolde werknemers met en zonder diverse migratieachtergrond samenwerken"