Project

Reconstructie van de veranderingen in het zeespiegelniveau van de Caspische Zee doorheen het Holoceen, op basis van een stratigrafische studie van de Kura delta