Project

Reconstructie van de veranderingen in het zeespiegelniveau van de Caspische Zee doorheen het Holoceen, op basis van een stratigrafische studie van de Kura delta

Looptijd
01-01-2007 → 30-06-2009
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Geology
Trefwoorden
delta-afzettingen Caspische Zee Kura Rivier zeespiegelverandering
 
Projectomschrijving

Reconstructie van de veranderingen in het zeespiegelniveau van de Caspische Zee doroheen het Holoceen, op basis van een stratigrafische studie van de Kura delta, gebruik makend van relfectieseismische profielen en sedimentboringen.