Project

Tutoring academiejaar 2008-2009

Looptijd
01-10-2008 → 30-06-2009
Financiering
Middelen door bilaterale samenwerking (privé en stichtingen)
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Education curriculum
  • Education systems
  • General pedagogical and educational sciences
  • Specialist studies in education
  • Other pedagogical and educational sciences
Trefwoorden
student tutoring
 
Projectomschrijving

Aan de Universiteit Gent werd een eerste opdracht gegeven om deze tutoringprojecten op te volgen. Dat leidde in 2008 tot het rapport ‘Tutors maken het verschil’, waarin een beknopte inventaris werd geboden van tutoringprojecten in het Vlaams onderwijs en een uitvoerig portret van de elf ondersteunde projecten. Het voorliggend rapport is het resultaat van een nieuwe opdracht van de Vlaamse Minister bevoegd voor Onderwijs aan de Koning Boudewijnstichting. In dit voortgezet onderzoek worden tien van deze tutoring-projecten nauw opgevolgd en in acht van de projecten werd een effectenvaluatie doorgevoerd, zowel bij de betrokken tutees als bij hun tutors.