Project

Antwerpse Monitor Jongeren, Alcohol en drugs (AMJAD II): Jongeren en middelengebruik in een lokale context (2011)

Code
22E05609
Looptijd
01-01-2010 → 31-12-2010
Financiering
Middelen van gedecentraliseerde overheden
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Criminology
Trefwoorden
middelengebruik monitoring jongeren
 
Projectomschrijving

In navolging van de Antwerpse Drug- en Alcoholmonitor uit 2007 groeide, vanuit het Stedelijk Overleg Drugs Antwerpen (SODA), de nood aan relevante en betrouwbare gegevens over het middelengebruik van bepaalde jongeren in de stad Antwerpen. De eerste uitvoering van de Antwerpse Monitor Jongeren Alcohol en Drugs vond plaats in 2009. Deze tweede editie bouwt hierop verder. Dit monitoring systeem wil tegemoet komen aan een behoefte aan betrouwbare en relevante cijfers op lokaal niveau met het oog op een evidence-based lokaal drugsbeleid.

De jeugdmonitor heeft als bedoeling (periodiek) gegevens omtrent de levensomstandigheden van jongeren en jongvolwassenen, de aard en patronen van hun gebruik, de toegankelijkheid en beoordeling van lokale hulpverlening en de aanwezigheid van risicofactoren te verzamelen. De specifieke focus wordt hierbij gelegd op volgende doelgroepen: Dak – en thuisloze jongeren, jongeren in de prostitutie, spijbelaars, hardekernjongeren en allochtone jongeren.

AMJAD bestaat uit drie kwalitatieve onderdelen die elkaar wederzijds aanvullen. Een eerste luik bestaat uit open diepte-interviews met een panel bestaande uit sleutelfiguren uit diverse sectoren;. Daarnaast is er het veldwerk door ‘community fieldworkers. Een derde luik bestaat uit het etnografisch veldwerk door de onderzoeker zelf.