Project

De rol van agency in het desistanceproces van druggebruikende delinquenten

Looptijd
01-03-2013 → 31-12-2017
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Criminology
Trefwoorden
criminele carrière agency desistance
 
Projectomschrijving

Dit onderzoekvoorstel heeft tot doel zich te krijgen op de rol van agency in het desistanceproces van druggebruikende delinquenten. Naast het verkrijgen van een breed inzicht in hun desistanceproces, wordt nagegaan of agency een invloed heeft hierop. Deze resultaten worden getoetst aan de bestaande theorieën inzake desistance en agency. Het resultaat van deze toetsing zal toelating beleidsmatige en theoretische lessen te trekken over de invloed van agency op het desistanceproces van druggebruikende delinquenten.