Project

Ontrafelen van de rol van het cis-regulatorisch landschap van ABCA4 in de ziekte van Stargardt, de meest frequente erfelijke retinale aandoening

Looptijd
01-01-2018 → 31-12-2021
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
Trefwoorden
Stargardt
 
Projectomschrijving

Inherited retinal diseases (IRD) zijn wereldwijd een belangrijke oorzaak van blindheid bij vroege aanvallen. De
onderliggende moleculaire defecten zijn gevonden bij ~ 65% van individuen met IRD, meestal coderend
mutaties. Vanwege de snel uitbreidende sequentiebepaling van het hele genoom, het aantal niet-coderende
er verschijnen mutaties. Het paradigma van niet-coderende variatie in IRD wordt versterkt door een subset van
autosomaal recessieve (AR) monogene IRD waarbij slechts een enkele mutatie in de codering te vinden is
regio van het verwachte ziekteverwekkende gen. Een van de meest opvallende voorbeelden is AR Stargardt
ziekte (STGD1), de meest voorkomende IRD, die ~ 1 / 8.000 personen treft en wordt veroorzaakt door biallelic
mutaties in ABCA4. In 20-35% van STGD1 kan echter geen of slechts één coderingsvariant worden geïdentificeerd.
Dit maakt STGD1 tot een uitstekende modelziekte voor niet-coderende variatie. Het algemene doel hiervan
project is om inzicht te geven in de cis-regulatie van ABCA4 in het netvlies, dat nog onbekend is. Wij
zal het cis-regulerende landschap van de ABCA4-regio ontcijferen in het menselijk netvlies. Enhancer-activiteit van
geïdentificeerde retinale cis-regulatorische elementen (CRE's) zullen worden beoordeeld door massaal parallelle reporter
testen in retina-explantaten van de muis. Genomische profilering van de ABCA4-locus zal worden uitgevoerd in IRD
patiënten met een enkele coderende ABCA4-mutatie. Functionele karakterisering van netvlies CREs van de
De ABCA4-regio zal bijdragen aan een beter begrip van de regulering van ABCA4 en de rol van CRE's in
de moleculaire pathogenese van STGD1 bij verstoring.