Project

Nano-Periodieke Mesoporeuze Organosilicaten (PMO's) voor sensortoepassingen

Code
01CD6623
Looptijd
16-09-2023 → 15-03-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Nanochemistry
    • Optical properties of materials
    • Synthesis of materials
Trefwoorden
Thermometrie Periodieke Mesoporeuze Organosilicaten Ionensensing Lanthaniden
 
Projectomschrijving
Dit onderzoeksvoorstel heeft als doel het synthetiseren van nieuwe Nano-Periodieke Mesoporeuze Organosilicaten als luminescente chemische sensoren voor kationen en als ratiometrische thermometers. De nanomaterialen zullen worden gekarakteriseerd met behulp van verschillende technieken, en hun sensing- en thermometrische eigenschappen zullen worden geëvalueerd. Dit onderzoek kan leiden tot de ontwikkeling van efficiënte en selectieve sensoren voor diverse toepassingen op het gebied van milieumonitoring en biomedische diagnostiek.