Project

visies op auteurschap in de middelnederladse literatuur (ca. 1200 - ca. 1550) en weergave van de auteurschap in Nderelandse literatuurgeschiedenissen (vanaf ca. 1850)