Project

visies op auteurschap in de middelnederladse literatuur (ca. 1200 - ca. 1550) en weergave van de auteurschap in Nderelandse literatuurgeschiedenissen (vanaf ca. 1850)

Code
01N02713
Looptijd
01-01-2013 → 31-10-2017
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Historical theory and methodology
  • History
  • Language studies
  • Literary studies
  • Theory and methodology of language studies
  • Theory and methodology of linguistics
  • Theory and methodology of literary studies
  • Other languages and literary studies
Trefwoorden
auteurschap Middelnederlandse literatuur opera omnia literatuurgeschiedenis
 
Projectomschrijving

onderzoek naar de visies op auteurschap zoals die uit handschriften kunnen worden afgeleid die het verzameld werk van Hadewijch, Jan van Ruusbroec, Jan van Leeuwen en willem van Hildegaersberch bevatten, en confrontatie daarvan met de impliciete en expliciete visies op die welbepaalde middeleeuwse auteurs in de belangrijkste Nederlandse literatuurgeschiedenissen (ca. 1850 tot nu).