Project

Leren als gedeelde praktijk. Een nieuwe kijk op kennisverwerving in kloostergemeenschappen tijdens de volle middeleeuwen.

Code
3E011914
Looptijd
01-10-2014 → 31-08-2021
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • History
Trefwoorden
culturele geschiedenis middeleeuwse geschiedenis kloosters kennis Engels Latijn West-Europa Comparatief Taal- en tekstanalyse Middeleeuwen Geschiedenis
 
Projectomschrijving

Het project heeft tot doel het onderwijs opnieuw te evalueren in monastieke contexten van de 11e tot de 12e eeuw door te vertrouwen op het concept van "community of practice" en daarmee actieve maatschappelijke participatie in de verwerking van kennis, overtuigingen en attitudes te benadrukken. Dit zal worden bereikt door een vergelijkende analyse van de geconserveerde monastieke correspondentie, die de inhoud, contexten en perceptie van het leerproces zal behandelen.