Project

Menselijke aanpassing in klimatologisch marginale milieu in Syrië en Jordanië van het late vijfde tot het derde millennium voor Christus.