Project

"Dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt". Vroegmoderne sacralisatie van de literatuur, de casus van Vondels 'Altaergeheimenissen' en Huygens' 'Avondmaalsgedichten'