Project

"Dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt". Vroegmoderne sacralisatie van de literatuur, de casus van Vondels 'Altaergeheimenissen' en Huygens' 'Avondmaalsgedichten'

Looptijd
01-10-2011 → 01-02-2014
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • History
  • Language studies
  • Literary studies
  • Theory and methodology of language studies
  • Theory and methodology of linguistics
  • Theory and methodology of literary studies
  • Other languages and literary studies
Trefwoorden
sacralisering Huygens Vondel vroegmoderne literatuur autonomisering
 
Projectomschrijving

Dit project is gericht op een analyse van de aanwezigheid van concepten van het sacrale in de vroegmoderne poetica in relatie tot de ontwikkelende autonomisering van het literaire systeem. Die analyse zal gevoerd worden aan de hand van Joost van den Vondels Altaergeheimenissen en Constantijn Huygens’ Avondmaalsgedichten.