Project

SCAFFOLD - ePortoflios voor het ondersteunen van werkplekleren in opleidingen in de gezondheidszorg