Project

SCAFFOLD - ePortoflios voor het ondersteunen van werkplekleren in opleidingen in de gezondheidszorg

Acroniem
SCAFFOLD
Code
3179J6719
Looptijd
01-01-2020 → 31-12-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Medicine, nursing and health curriculum and pedagogics
    • Teacher education and professional development of educators
    • Continuing education and lifelong learning
    • Higher education
Trefwoorden
portfolio werkplekleren medische opleiding competenties multimedia validatie interdisciplinair
 
Projectomschrijving

The SCAFFOLD project answers the urgent need to innovate workplace learning in health education. It develops a validated e-Portfolio to support competence development. Current portfolios are mainly paper based, do not involve all stakeholders, are not linked to all administrative systems, not based on full competence frameworks, contain static proofs, do not build on generic procedures, or offer user training user, and do not map the full educational career. Health-education embraces inter-university, university, bachelor and ISCED level 5 (HBO5). SCAFFOLD integrates 7 work packages.

WP1 delivers Proof-of-Concepts (mock-ups, lab prototypes and workplace prototypes). PoCs are used in WP4 to 6. WP2 delivers validated generic user procedures in three health education settings and develops innovative training conceptions. User procedures/training built on input from and tested in WP4 to 6. WP3 defines legal implications of e-Portfolios in (a) health and (b) educational settings: privacy, storage and access to data. Input is taken from WP4 to 6. WP4 focuses on mother-child health education settings. WP5 looks at General Practitioner training. WP6 looks at bachelor and HBO5 level general health education (nursing, midwifery, speech pathology,..). WP4 to 6 present validation settings for WP1 to 3, and study the impact in their specific setting. These WPs focus on user requirements, functional/technical specs; testing mock-up/prototypes; development of usage procedures and training, defining quality criteria, and evaluation. This results in innovative and evidence-based e-Portfolio PoCs. WP7 focuses on project management and valorization.

The SCAFFOLD PoC will be available for all Flemish health education institutions, and has the potential for international upscaling and use in other educational programs. Up to 30000 users/year are projected. Recommendation letters of up to 35 advisory members support the e-Portfolio solution as pursued in the SCAFFOLD project.

Volgens de OECD staat werkplekleren centraal in (inter)nationale hoger onderwijs ontwikkelingen (Hoeckel et al. 2010) en vooral in medische opleidingen (Davies et al. 2017). Werkplekleren geeft de kans om competentiegroei te steunen in een authentieke context (Heeneman et al. 2015; Embo 2015). De uitdaging bestaat erin om de continue competentiegroei op de werkplek optimaal te ondersteunen. Portfolio’s blijken een standaard tool te zijn (Kimball 2005), maar zelfs na 25 jaar portfoliogebruik blijven een aantal problemen bestaan. Er is nood aan opleiding/ondersteuning van gebruikers, aan geteste gebruiksprocedures, implementatie van competentiegerichte onderwijsmethoden op de werkplek, een focus op het onderwijskundig continuüm en betere bewijsvoering van verworven competenties (Driessen, 2017).

De “e-Portfolio boom” (Kimball 2005), waarbij portfolio’s via het Internet gebruikt worden heeft nauwelijks problemen opgelost. Pearson et al. (2018) vragen naar meer omvattende e-Portfolio’s die reflectie ondersteunen, multimedia bewijsstukken helpen opladen, alle betrokkenen  betrekken in het proces, multidisciplinaire perspectieven toelaten, privacy issues oplossen en ook na afstuderen beschikbaar zijn; aangevuld met gebruikerstraining en gevalideerde user procedures.

Het SCAFFOLD project vertrekt van de nieuwe inzichten rond competentieontwikkeling (Blömeke et al. 2015), die continue Perception, Interpretation, and Decision vaardigheden vereisen (PID). Feedback bij de PID cyclus, bevordert competentieontwikkeling en beter professioneel handelen (Sherin and van Es, 2002).

Wetenschappelijke vooruitgang bij e-Portfolio’s impliceert onderzoek met betrekking tot de impact van e-Portfolio’s (Embo and Valcke, 2017); die voortbouwen op multimedia proofs en reflectie (Koole et al. 2013), die een multidisciplinair stakeholder perspectief volgen (Embo et al. 2014), e-Portfolio training opzetten bij stakeholders met gebruik van gevalideerde procedures (Pearson and Heywood 2004), het ontwikkelproces van competenties en criteria ondersteunen (van der Vleuten et al. 2012), de link met patiënt data leggen en juridische/ethische implicaties meenemen (Ferrari, 2012).