Project

Onderzoek naar het beheer van oogstresten bij vollegrondsgroenten en mogelijkheden van gewassen en teeltrotaties met het oog op de waterkwaliteitsdoelstellingen van het actieprogramma 2011-2014 (MAP4)

Code
174B04512
Looptijd
01-09-2012 → 30-06-2014
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural animal production
    • Agricultural plant production
    • Agriculture, land and farm management
    • Other agriculture, forestry, fisheries and allied sciences
Trefwoorden
oogstresten
 
Projectomschrijving

Dit onderzoek beoogt het evalueren van verschillende pistes van beheer van oogstresten in de ruime zin met betrekking tot de milieukundige impact(vermijden van verlies van nutriënten), technische haalbaarheid en economische gevolgen. Ook het potentieel van groeten in combinatie met vanggewassen of alternatieve teelrotaties met groenten dienen in dit kader onderzocht te worden. De resultaten van het onderzoek dienen te resulteren in een code goede praktijk voor vollegrondsgroenten