Project

Studie inzake de juridische verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van de diverse actoren betrokken bij de organisatie van evenementen in voetbalstadions.

Code
175H0107
Looptijd
01-10-2007 → 30-09-2008
Financiering
Federale middelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Law
Trefwoorden
voetbalstadions
 
Projectomschrijving

De hier voorgestelde studie heeft tot algemeen doel het in kaart brengen van de verantwoordelijkheden van de verschillende actoren - zowel overheden als private (rechts)personen, met inbegrip van toezichthoudende organen en controlerende instanties- met betrekking tot de organisatie van evenementen in en rond voetbalstadions, Meer specifiek zal worden geïnventariseerd welke verplichtingen inzake veiligheid, preventie en inspectie er worden opgelegd aan de betrokken actoren (met name met betrekking tot infrastructuurvereisten, evacuatie- en noodplannen). Eveneens zal worden onderzocht hoe hierbij de respectieve burger- en strafrechtelijke aansprakelijkheid is geregeld. Hier bij is het belangrijk om te onderzoeken waar de aansprakelijkheid van eenieder vanuit een juridisch standpunt begint en eindigt.