Project

In situ studie van nucleatie en groei tijdens atomaire laag depositie via synchrotron-gebaseerde X-stralen fluorescentie en verstrooiingstechnieken