Project

“Verder dan de afstandsmatrix”: een nieuw kader om spectrale eigenschappen van de afstandsmatrix grafisch te bestuderen en uit te breiden