Project

De eerste genoomwijde kaarten van het micropeptidoom gevalideerd door grootschalige heranalyse van publieke proteomics data