Project

Lesgeven in het bed van Procrustus

Code
179I1308
Looptijd
01-12-2008 → 30-11-2009
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Education curriculum
  • Education systems
  • General pedagogical and educational sciences
  • Specialist studies in education
  • Other pedagogical and educational sciences
Trefwoorden
verschillen tss leerlingen
 
Projectomschrijving

Een zicht bieden op de verschillen tussen leerlingen, inz. tussen jongens en meisjes in de eerste graad van het secundair onderwijs met het oog op de selectie van mediërende variabelen en (predictieve) indicatoren voor drop-out of ongekwalificeerde uitstroom;
Een matrix ontwikkelen waarin strategieën verzameld en geordend zijn die op een gerichte wijze rekening houden met gender profielen;
aanzetten bieden voor een geïntegreerde strategie door beschrijving van maatregelen, werkvormen en procedures die van bij de start van het volwaardig SBO-onderzoek ingezet kunnen worden;
Het opzetten van een explorerende empirische fase waarin een samenwerkingsrelatie wordt gecreëerd met een eerste selectie van middenscholen;
Het opbouwen van een kader dat de kwaliteit van het onderzoekswerk kan opvolgen en de kansen op valorisatie van de resultaten kan vergroten; de samenstelling van een gebruikerscommissie; benutting van de expertise van de gebruikerscommissie door intensieve bespreking van de opzet en de inhoud op basis van twee tussentijdse rapporteringen.