Project

Een literair-maatschappelijke hergeboorte van klassieke tragedie na Nietzsche. Een poëticale receptiestudie naar de sociale integratie van een 'klassieke' tragische conditie in Duitse literaire en dramatische teksten, begin 20e eeuw.