Project

Een literair-maatschappelijke hergeboorte van klassieke tragedie na Nietzsche. Een poëticale receptiestudie naar de sociale integratie van een 'klassieke' tragische conditie in Duitse literaire en dramatische teksten, begin 20e eeuw.

Looptijd
01-10-2009 → 30-09-2013
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Language studies
  • Literary studies
  • Theory and methodology of language studies
  • Theory and methodology of linguistics
  • Theory and methodology of literary studies
  • Other languages and literary studies
Trefwoorden
Nietzsche maatschappijkritiek tragedie/het tragische receptie
 
Projectomschrijving

Dit project wil de receptie van verhaalstof, taal-en vormstructuren van de klassieke tragedie in het dramatische en poëticale werk van de Duitse dichter Paul Ernst (1866-1933) onderzoeken. Als reactie op de contemporaine samenleving en geïnspireerd door Nietzsche, engageerde hij zijn werken om een artistieke en maatschappelijke ‘renaissance’ van een ‘tragische conditie’ te realiseren