Project

Menselijke stamcel-afgeleide modellen om mechanismen van verminderde hartfunctie bij Marfan syndroom te identificeren.