Project

Wetenschappelijke bijstand bij het opstellen van wiskundige manoevreurmodellen voor schepen

Code
174A03419
Looptijd
01-09-2019 → 31-08-2021
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Hydrodynamics
    • Hydrostatics
    • Marine engineering not elsewehere classified
Trefwoorden
manoevreermodellen sleeptank scheepshydrodynamica
 
Projectomschrijving

De dataverwerving rond het manoeuvreergedrag van schepen (via sleeptankonderzoek, CFD, of meetvaarten), het opstellen van wiskundige modelleringen en het uitvoeren van simulatiestudies vormt de kernopdracht van het team Nautica van het WL. Hierbij is reeds een jarenlange ervaring opgebouwd en is er voldoende inzicht in de sterktes en zwaktes van de wiskundige modellering. Binnen de kernopdracht is er niet altijd voldoende tijd om de zwaktes aan te pakken. Dit laatste is echter belangrijk gelet op de steeds hogere kwaliteitseisen die gesteld worden aan de wiskundige manoeuvreermodellen. De afdeling Maritieme Techniek van de Universiteit Gent levert wetenschappelijke bijstand om de lacunes in de wiskundige modellering te onderzoeken. Hierbij wordt zo veel mogelijk gebruikt gemaakt van de beschikbare tools. Het is niet de bedoeling van de opdracht om nieuwe tools te ontwikkelen. Merk op dat de wiskundige modellering zich hier beperkt tot het gedrag van schepen in zes vrijheidsgraden in open, maar ondiep water (verhouding waterdiepte / diepgang < 4).