Project

Respons inhibitie serieus nemen: zuiver meten van inhibitoir functioneren bij gezonde participanten en personen met ADHD.