Project

Respons inhibitie serieus nemen: zuiver meten van inhibitoir functioneren bij gezonde participanten en personen met ADHD.

Looptijd
01-10-2019 → Lopend
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
Niet beschikbaar
Trefwoorden
Respons inhibitie motivatie aandacht Stop-signaal reactie tijd ADHD
 
Projectomschrijving

Respons inhibitie is een belangrijke cognitieve controle functie, welke verstoord is bij diverse klinische populaties. De Stop-signaal taak is de meest gebruikte taak om dit te meten. Wij belichten een vaak genegeerde (maar cruciale) limitatie van dit onderzoek (‘trigger failures’). We gaan systematisch na welke factoren hiertoe bijdragen, hoe dit te voorkomen, en passen dit toe bij ADHD.