Project

Voorspellen vna de beeldkwaliteit in emissietomografie

Code
3G056908
Looptijd
01-01-2008 → 30-12-2013
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Medical imaging and therapy
    • Medical imaging and therapy
    • Other paramedical sciences
    • Medical imaging and therapy
Trefwoorden
SPECT beeldkwaliteit PET
 
Projectomschrijving

Het onderzoek naar nieuwe beeldvormingssystemen voor PET en SPECT zou veel baat hebben bij een methode voor de objectieve en absolute bepaling van de uiteindelijke beeldkwaliteit. De bedoeling van dit project is om een methode te ontwikkelen die ons zal toelaten om snel twee systemen met elkaar te vergelijken en objectief vast te stellen welk van de twee het best is voor een welbepaalde taak. Met deze methode kan men uiteraard ook een groot aantal systemen vergelijken, en daardoor (semi-) automatisch systeemdesign optimaliseren.