Project

Wanneer modellen er toe doen: Hoe we leren om af te wegen tussen model-gebaseerde en model-vrije vormen van controle

Code
3F033421
Looptijd
01-11-2021 → 31-10-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Neuroimaging
  • Cognitive processes
  • Learning and behaviour
  • Research methods and experimental design
  • Statistics and data analysis
 
Projectomschrijving

In de cognitieve psychologie wordt onderscheid gemaakt tussen mentale processen van hogere orde en meer eenvoudige vormen van gedrag, hetgeen heeft geleid tot een verscheidenheid aan populaire duaal-systeemtheorieën. Het is echter vaak onduidelijk wat deze hogere-orde processen reguleert, en ze zijn moeilijk te definiëren of te vatten in een enkele latente factor. Het doel van dit project is om een andere benadering te hanteren, en de hypothese te testen dat het reguleren van verschillende vormen van controle gestuurd wordt door associatieve processen van lagere orde, en dus kan worden aangeleerd. Concreet zal ik kijken naar modelgebaseerde versus modelvrije controle en zal ik testen of het afwisselen tussen beide controle strategieën afhankelijk is van omgevingsvereisten, alsook of het respectievelijke succes van beide strategieën gerelateerd is aan contextuele cues en selectief bekrachtigd kunnen worden. Vervolgens zal ik fMRI gebruiken om een onderscheid te maken tussen twee kandidaat processen via welke deze regulatie bereikt zou kunnen worden, nl. vooruitplannen en generalisatie. Tenslotte zal ik individuele verschillen in het leren van deze regulatie bestuderen, wat een potentieel belangrijke transdiagnostische waarde heeft. Dit project zal kortom een holistisch begrip van cognitieve controle en besluitvorming bevorderen en kan klinische behandelingen informeren door onderliggende regulerende mechanismen en neurale processen hiervan in kaart te brengen.