Project

Akoestische en perceptuele effecten van intonatietraining bij transgender vrouwen