Project

Akoestische en perceptuele effecten van intonatietraining bij transgender vrouwen

Code
11A0323N
Looptijd
01-11-2022 → 31-10-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Phonetics and phonology
  • Medical and health sciences
    • Laryngology
    • Speech and language therapy
    • Voice
Trefwoorden
Transgender vrouwen
 
Projectomschrijving

In het transitieproces van transgender personen is spraak een van de moeilijkste hindernissen. Indien de spraak niet overeenkomt met hun genderidentiteit, kan dit tot ernstige psychosociale problemen leiden. Voor spraakvervrouwelijking zijn transgender vrouwen (trans vrouwen) aangewezen op een logopedische interventie gericht op spraakkenmerken die belangrijk zijn voor de perceptie van de luisteraar. Uit een systematische review van Leung et al. (2018) blijkt dat intonatie een belangrijke prosodische component is die meespeelt bij genderperceptie. De aard en de mate van de toonhoogteveranderingen die nodig zijn voor het wijzigen van genderperceptie zijn echter niet gekend. In de logopedische praktijk wordt intonatietraining frequent gebruikt voor spraakvervrouwelijking. Empirische evidentie hiervoor ontbreekt echter. De eerste doelstelling is het onderzoeken van de relatie tussen akoestische intonatieparameters en genderperceptie aan de hand van een luisterexperiment. Het tweede luik onderzoekt de korte- en langetermijneffecten van intonatietraining op akoestische stemkarakteristieken, genderperceptie en bevindingen van trans vrouwen a.d.h.v. een randomized sham-controlled trial. De inhoud van de intonatietraining werd bepaald op basis van een systematische review (Leyns et al., 2021). Dit onderzoek zal leiden tot nieuwe inzichten in de relatie tussen intonatie en genderperceptie en levert een belangrijke bijdrage aan de evidentie voor het gebruik van intonatietraining.