Project

Golfmetingen binnenhaven Oostende - fase 2 en 3

Code
174P0309
Looptijd
01-09-2007 → 31-01-2011
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Engineering and technology
  • Construction engineering
  • Earthquake engineering
  • Geotechnical and environmental engineering
  • Water engineering
  • Wind engineering
Trefwoorden
golfmetingen
 
Projectomschrijving

De aanneming heeft tot doel het opmeten van de golven in de haven van Oostende op de gegeven locaties en gedurende de voorgestelde meetperiode door middel van druksensoren.
Het golfklimaat in de haven (meting met druksensoren) zal telkens gerelateerd worden aan de golfcondities op zee (golfboeien)
De van de metingen afkomstige resulaten worden gebruikt ter calibratie van numeriek en fysische modellen ter bepaling het golfklimaat binnen de haven in de oorspronkelijk, tijdelijke en toekomstige situaties voor het OW-plan. Met behulp van deze modelleringen worden de hydraulische randvoorwaarden bepaald voor het begroten van de overstromingsmaatregelen rond de haven en de werkbaarheid voor de scheepvaart.