Project

Integratie van numerieke modellering en kunstmatige intelligentie voor beslissingsondersteunende systemen om de klimaatverandering in het Schelde-estuarium te mitigeren