Project

Integratie van numerieke modellering en kunstmatige intelligentie voor beslissingsondersteunende systemen om de klimaatverandering in het Schelde-estuarium te mitigeren

Code
3E011820
Looptijd
01-11-2020 → 31-10-2023
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Biology and other natural sciences
  • Statistics
  • Climate change
  • Aquatic biology
  • Environmental science and management not elsewhere classified
Trefwoorden
Schelde-estuarium Geïntegreerde modellering Beperking van klimaatverandering
 
Projectomschrijving

Wederzijdse interacties tussen estuaria en klimaatverandering (CC) worden recent erkend. Hoewel CC estuaria kan beïnvloeden, spelen de waterlichamen een belangrijke rol in koolstofopslag- en emissie. In het geval van de Schelde zijn er tal van projecten uitgevoerd om verschillende middelen voor CC preventie en aanpassing te ontwikkelen. Er is tot nu toe weinig aandacht besteed aan het verminderen van emissie van broeikasgassen (BKG) van deze rivier en zijn getijdennatuur. De waterlichamen kunnen aanzienlijk bijdragen aan de opwarming van de aarde door hun BKG emissie die naar verwachting zullen toenemen als gevolg van CC en menselijke interventies. Het hoofddoel van dit project is om een beslissingsondersteunend instrument te ontwikkelen voor risicobeoordeling van BKG emissie onder verschillende CC scenario's. Deze tool zal de synergie tussen numerieke modellering en kunstmatige intelligentie maximaliseren. In het bijzonder zal een geïntegreerd numeriek model, dat de hydrodynamische processen en biogeochemische cycli van de rivier koppelt, worden gebruikt om de waterkwaliteit en stromingsgedrag in de gewenste toekomst te voorspellen. De voorspelde toestanden zullen de input zijn van een fuzzy model om het risico van BKG emissie kwalitatief te voorspellen. Aangezien de impact van CC ernstiger is geworden in de Schelde, zijn nieuwe maatregelen voor CC mitigatie dringend nodig. Daarom zal dit onderzoek bijdragen aan een duurzaam beheer van het Schelde estuarium.