Project

Het elektrisch net: een spannend web

Acroniem
Het elektrisch net
Code
174F06713
Looptijd
01-10-2013 → 30-09-2015
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Electrical energy production and distribution
    • Electrical machines and transformers
    • Renewable power and energy systems engineering
Trefwoorden
hernieuwbare energiebronnen elektrische energienetten
 
Projectomschrijving

Er gaat geen dag voorbij of we lezen onheilspellende berichten over een dreigende black-out (of stroompanne), de impact hiervan op onze energieprijs en de rol van hernieuwbare energie(bronnen). Door deze toenemende discussies zijn duidelijkheid en duiding over het onderwerp essentieel. In de overgang naar een duurzame energietransitie zijn decentrale energiesystemen een belangrijke randvoorwaarde in onze toekomstige (duurzame) energievoorziening. De bestaande elektriciteits-infrastructuur zoals we die nu kennen moet immers worden getransformeerd naar een ‘smart grid’. Deze ‘intelligente energienetwerken’ vereenvoudigen de integratie van hernieuwbare energiebronnen, zoals bv. zon, wind of warmtekrachtkoppeling, en het bijhorende tweerichtingsverkeer van elektriciteit (van de producent naar de consument en omgekeerd). Aan de hand van een interactieve workshop, en door middel van een gedetailleerde maquette zullen de basisprincipes van elektrische netten worden uitgelegd en gedemonstreerd. De maquette bestaat uit vier delen (centraal productie- en transmissieniveau, wijk- of straatniveau, huisniveau en bedrijfs- en bedrijfsparkniveau) en zal via praktische doe-opdrachten de deelnemers wegwijs maken doorheen de spannende wereld van het elektrisch net. De workshop is gericht naar leerlingen van de 3de graad technisch secundair onderwijs (TSO) en hun leerkrachten.