Project

Onderzoek naar de regulering van de spatio-temporele gerestricteerde expressie van Wnt-responsieve genen in het embryo

Looptijd
01-01-2010 → 31-12-2015
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Animal biology
  • Biochemistry and metabolism
  • Genetics
 • Medical and health sciences
  • Medical biochemistry and metabolism
  • Medical biochemistry and metabolism
  • Medical biochemistry and metabolism
 • Agricultural and food sciences
  • Veterinary medicine
Trefwoorden
transcriptionele regulatie orgaanvorming signaaltransductie
 
Projectomschrijving

We willen mechanistisch inzicht verwerven in de selectieve inductie van de doelwitgenen van een evolutionair sterk geconserveerde signaaltransductieweg. Het is opvallend dat tijdens de embryogenese dergelijke signaalweg telkens een andere transcriptionele respons genereert afhankelijk van de plaats en tijdstip.We willen de moleculaire basis van de spatiotemporele differentiële respons op een gelijkwaardig signaal onderzoeken gebruik makend van het Xenopus model.