Project

Quantitatieve proteoomprofilering van cellulaire doelwitten van Withaferine A betrokken bij kanker therapie chemosensitisatie in B-CLL