Project

De impact van door glucocorticoïde receptor gemedieerde signalering op het functioneren van metabool gestresste volwassen humane adipocyten