Project

Een op de gemeenschap gebaseerde implementatie van HPV-screening in lage-inkomenslanden

Acroniem
CHILI
Code
41Y09121
Looptijd
01-09-2021 → 31-08-2026
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma, Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Public health care not elsewhere classified
Trefwoorden
baarmoederhalskanker
 
Projectomschrijving

Wereldwijde implementatie van kankerscreening kan worden belemmerd door verschillen in culturen en beschikbare middelen tussen landen. Het door de EU gefinancierde CHILI-project zal deze uitdaging aangaan door de aanvaardbaarheid, haalbaarheid en kosteneffectiviteit van het ELEVATE-instrument voor screening op baarmoederhalskanker voor vrouwen in lage-inkomenslanden te bepalen. Dit draagbare apparaat op batterijen omvat een DNA-test voor humaan papillomavirus en een sensor voor het detecteren van proteomische biomarkers. Sociale wetenschappers zullen de huidige screeningpraktijken onderzoeken en een op maat gemaakte strategie opstellen die is ingebed in het huidige gezondheidssysteem, terwijl ingenieurs het zelftestapparaat zullen valideren en aanpassen voor grootschalige productie tegen een betaalbare prijs. Volksgezondheidsspecialisten en gezondheidseconomen zullen vervolgens de implementatie van het screeningsinstrument evalueren om de geschiktheid en kosteneffectiviteit ervan te bepalen.