Project

Naar een nieuwe interpretatie van de "ambigue identiteit" van het vrouwelijke kloosterwezen in het negende- tot elfde-eeuwse Westen