Project

Denktank Klimaatbestendig Vlaanderen

Looptijd
01-01-2015 → 31-12-2018
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Other engineering and technology
Trefwoorden
klimaatbestendig
 
Projectomschrijving

De denktank zal de kennis en concrete cases op het gebied van adaptatie mobiliseren om zo bij te dragen aan een klimaatbestendig Vlaanderen. De denktank zal de academische wereld in staat stellen om gezamenlijk en transdisciplinair kennis rond adaptatie te ontwikkelen en verspreiden. Tegelijkertijd zal deze denktank maatschappelijke spelers en overheden betrekken voor uitvoering op voorhand te onderkennen. Daarmee zal deze denktank innovatiekracht op het gebied van klimaatbestendigheid bevorderen in de Tripple Helix van onderzoek-overheid-onderneming.
De denktank zal op die wijze de Vlaamse overheid bijstaan in haar taak om adaptatie vorm te geven. Hieraan gekoppeld kan de denktank ook onderzoeksvoorstellen formuleren naar relevant onderzoeksfondsen.