Project

Ontwikkeling en evalueren van eradicatiestrategieën voor Brachyspira Hyodysenteriae op geïnfecteerde varkensbedrijven