Project

De rol van BRIP1 in MYCN gedreven neuroblastoom: van mechanisme tot drugging