Project

Een nieuw speciesbegrip in de bacteriologie: van concept naar definitie

Code
3G005807
Looptijd
01-01-2007 → 30-12-2012
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Microbiology
  • Systems biology
 • Medical and health sciences
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
  • Laboratory medicine
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
Trefwoorden
MLSA speciesbegrip bacteriologie
 
Projectomschrijving

Het project heeft tot doel om door middel van vergelijkende studies van volledige bacteriële genoomsequenties voor een aantal groepen van bacteriën die behoren tot verschillende fylogenetische takken, breed toepasbare sets van genen en primers te identificeren die kunne gebruikt worden om multilocus sequentieanalyse (MLSA) als een nieuwe sleuteltechniek voor de afbakening van soorten te ontwikkelen. Het einddoel is om een generisch methodologie te ontwikkelen voor de algemene MLSA-gesteunde beschrijving van bacteriële species.